Главная > Новости > 2011 > Тест по общему языкознанию

Тест по общему языкознанию  (29.12.11)

Результаты тестирования по общему языкознанию 27.12.2011 г.

 

ФИО                                             Балл

Оценка за семестр

Предлагаемая оценка

 

гр. ЯФС-701-О, ЯФС-701-О-03:

 

 

 

Берг А.Н.                                           23

4-5

-

 

Борщева Д.В.                                   16

4

-

 

Дремина И.В.                                   22

3-4

3

 

Ильина Д.В.                                      29

4-5

4

 

Коваль Ю.С.                                      34

5

5

 

Кокарева Д.С.                                   18

4-5

-

 

Милютина А.Ю.                               34

4-5

5

 

Ничипорук С.М.                                31

-

-

 

Оруджова Э.Н.                                  14

-

-

 

Потапова М.С.                                  33

5

5

 

Сенеджук И.А.                                  30

-

-

 

Тонких И.А.                                       33

4-5

5

 

Хасанова Е.Д.                                    34

5

5

 

Червинская В.В.                               36

5

5

 

Янченко Е.А.                                      26

5

4

 

Ясько О.Н.                                         30

4-5

4

 

 

 

 

 

Гр. ЯФС-703-О:

 

 

 

Григорович М.Д,                            26

4

4

 

Дурнова С.П.                                   20

5

-

 

Исаева Е.С.                                      22

4

3

 

Карелина Е.Е.                                  16

3-4

-

 

Клещенко А.Г.                                 28

4

4

 

Котова А.С.                                       26

4-5

4

 

Кочнева А.И.                                    33

4

5

 

Лукина Д.С.                                       34

4

4

 

Поспелова О.В.                                21

4-5

3

 

Расторгуева А.А                             .28

5

4

 

Тихонова К.С.                                   26

5

4

 

Токарь М.О.                                      24

5

-

 

Трусова К.А                                       29.

4

4

 

Фомин М.А.                                      14

4-5

-

 

Чернова А.И                                     18.

4-5

-

 

Шатова А.Н.                                      21

4-5

-

 

 

 

 

 

Гр. ЯОС-704-О:

 

 

 

Аксенова Л.В.                                   24

4-5

-

 

Андросова Л.Н.                                22

3-4

3

 

Гансгорн Е.В…………………………….   11

3-4

-

 

Гладкова У.А.                                    15

3-4

-

 

Дружбляк А.Д.                                  27

5

4

 

Захарова И.В.                                    17

3-4

-

 

Ибраева А.М.                                    30

5

4

 

Калинина Д.И.                                   18

3

-

 

Каштанова О.В.                                  н

3-4

-

 

Корюхова Е.Б.                                    21

5

-

 

Малкина А.В.                                     27

4

4

 

Мироненко А.А.                                24

3

3

 

Михеева А.А.                                     22

4

3

 

Парфенюк Н.А.                                  30

5

4

 

Ролетер Ю.В.                                    26

4

4

 

Роон Ю.А.                                         27

3-4

4

 

Сахарова П.А.                                   16

4

-

 

Сизова Д.В.                                        н

3-4

-

 

Строколис Ю.Н.                                24

4

3

 

Терещенко И.В.,                              34

5

5

 

Федеяева Е.М.                                 25

3-4

3


Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.